• Een nieuwe computer, laptop of printer nodig?


  Of gewoon advies voor uw huidige pc?
  Geef ons een seintje! We helpen u graag verder!

  Diensten

  • Verkoop

   Verkoop

   Teclogics levert alle soorten computermateriaal aan een eerlijke prijs. Wij handelen enkel in merkproducten en leveren en installeren onze pc's en randapparatuur desgewenst aan huis.

   We hebben bewust geen winkel. Zo kunnen we onze energie in de service stoppen en niet enkel op verkoop toespitsen. Zoek je naar advies voor een nieuwe computer, scherm of printer, laat het ons dan weten. We helpen u graag verder!

  • Herstellingen

   Herstellingen

   Indien uw computer of printer defect is, snellen we ter hulp. We stellen een diagnose en in samenspraak gaan we over tot de herstelling. Als er dan een onderdeel moet vervangen worden, zoeken we naar het meest kwaliteitsvolle onderdeel.

   Partners

    Webdesign

    We helpen kleine ondernemingen en instellingen, maar ook particulieren en zelfstandigen met het realiseren van hun visitekaartje op internet. Een aantrekkelijke vormgeving is het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van de website.Evenwicht tussen tekst en beeld is in belangrijke mate bepalend voor het succes van een site. Teclogics verzorgt tegen een aantrekkelijke prijs een heldere en goed vormgegeven website met als basiselementen: uw logo en een korte tekst over uw producten en/of diensten. Aarzel niet om even contact op te nemen, als u een vraag heeft.

    Portfolio

    Triagram

    Osteopathie Van de Voorde

    Exponent Challenges Services

    Verimed

    Dansen met de Wereld

    Wine by ID Fixe

    Garage J&G

    sKrew

    GO! Basisschool De Zonnebloem

    Algemene Voorwaarden

     

    Prijs

    De prijs is deze zoals op het bestek/offerte vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging inde structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie,...). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

     

    Eigendomsvoorbehoud

    Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper, Teclogics.

     

    Geschillen

    Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken of de vrederechter van Leuven bevoegd.

     

    Aansprakelijkheid

    Teclogics is - behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel - niet aansprakelijk voor enige schade die de klant of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de producten, voor schade ten gevolge van enig advies van Teclogics ten aanzien van die producten, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende producten of diensten. Teclogics is voorts - behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel - nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade, ook niet van derden.

    Teclogics heeft een Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating met Fortis afgesloten onder contract nr.: 03/66.196.120/03 met de volgende gewaarborgde bedragen: Lichamelijke en materiële schade: gemengd € 1.500.000,00 per schadegeval; Vrijstelling per schadegeval: € 173,53.

     

    Betaling

    Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedwongen.

    Indien anders werd bedongen, wordt dit vooraan op het factuur genoteerd en zal het factuur moeten betaald worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.

    In geval van niet-tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van 12 % vanaf de vervaldatum van de factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 25.

    Adres

    Teclogics

    Hoegaardsesteenweg 85/1, 3360 Opvelp
    Scheldestraat 18, 9230 Wetteren

    +32 498 444029
    .
    Ma-Vrij: 10u00 - 17u00
    BTW BE 0870.490.074